U D A L O S T I

Kalendár verejných podujatí usporadúvaných v objekte


UPOZORNENIE:

Vzhľadom na jestvujúcu zdravotno-bezpečnostnú spoločenskú situáciu môže dôjsť k časovému posunutiu alebo zrušeniu plánovaných spoločenských podujatí. Informácia o takejto prípadnej skutočnosti bude uverejnená na tejto webovej stránke.Generálni partneri