LÓRUM

ORGÁNY


Riaditeľ neziskovej organizácie

Mgr. Matúš Palovič

riaditeľ n. o.

Správna rada neziskovej organizácie

Ing. Miluše KROULOVÁ

členka správnej rady n. o.

Mgr. Anastasiia LUZHANYTSIA

predsedníčka správnej rady n. o.

Ing. Martin HARING

člen správnej rady n. o.

Conrad James RIEPL, BSc. (hons.), MSc.

člen správnej rady n. o.

Revízor neziskovej organizácie

Mgr. Dušan MESÍK

revízor n. o.

Vytvorte si webové stránky zdarma!