P R E D B R Á N I E

Ohraničená pouličná časť pred budovou, cez ktorú je možný vchod do objektu hlavnou vstupnou bránou. Z prevažnej časti je úžitkovým hospodárskym priestranstvom objektu.


Vstupná brána

Pouličná terasa

Na predbrání sa nachádza aj pouličná terasa Pizzerie Kavalier, na ktorú sa je možné dostať pri vstupnej bráne priamo z prístupovej cesty do objektu.