NÁDVORIE

Vnútorné priestranstvo slúžiace na presun medzi jednotlivými časťami objektu, vonkajšie posedenie, konanie exteriérových podujatí a na iné potreby objektu.


Predná bočná nádvorná plocha

Úžitková plocha objektu. V súčasnosti slúži pre odstávku bicyklov návštevníkov objektu zo strany verejnosti a pre odstávku vozidiel obsluhujúcich objekt.

Hlavná nádvorná terasa

Priestranstvo v súčasnosti vyhradené pre zákazníkov Pizzerie Kavalier.

Nádvorná hospodárska stavba

Úžitková stavba slúžiaca hospodárskym potrebám objektu. Na jej pravej časti je umiestnená hlavná informačná tabuľa objektu a ďalšie plochy určené pre vyvešiavanie verejnosti určených oznámení.

Malá nádvorná terasa

Miesto v súčasnosti vyhradené pre zákazníkov Pizzerie Kavalier a užívateľov Malej Siene.

Zadná bočná nádvorná plocha

Úžitková plocha objektu. Príležitostne je využívaná pre usídlenie trhoviska počas konania farmárskych a remeselníckych trhov alebo šermiarskej arény.