SEVERNÉ PODPOĽANIE

Severné Podpoľanie je vidiecky/mimomestský mikroregión ležiaci v pahorkatinatej a vrchovinatej (miestom až hornatej) časti stredného Slovenska rozprestrierajúcej sa medzi mestom Banská Bystrica (severozápad), mestom Zvolen (juhozápad) a horou Poľana (východ). Pomenovanie dostal na podklade svojho (severného) situovania v rámci širšieho podpolianskeho regiónu. Územne je primárne vymedzený obcami Poniky, Môlča, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Dúbravica, Oravce, Čerín, Hrochoť, Sebedín-Bečov a Lukavica.

S ohľadom na polohovú blízkosť a krajinnú príbuznosť, ako aj na podobnosť spoločenského usporiadania, ktoré zvýrazňuje vidiecky ráz prostredia, a zdieľané záujmy tamojších komunít je k tomuto územiu možné pričleniť aj odľahlé sídelné časti mesta Zvolen a vzdialenú sídelnú časť mesta Sliač: dediny Zolnú, Lukové a dedinu Sampor. Aj keď sa v každom z uvedených prípadov - či už v úvode zmienených obcí alebo tu spomenutých osamotených častí Zvolena a Sliača - jedná o končiny verejnosti sčasti známe, tak v každom z týchto prípadov ide o miesto, ktoré je po stránke svojich osobitostí a zákutí väčšinou obyvateľstva málo prebádané alebo aj nepoznané. K tomu všetkému je vhodné dodať, že nie veľká vzdialenosť tohto rozmanitého prostredia od hlavných sídelných centier stredného Slovenska z neho robí pre vonkajších záujemcov lokalitu, ktorá je pomerne ľahko dostupná.

Týmto stručne predstavený mikroregión Severné Podpoľanie zaberá plochu približne o rozlohe 190 km2[1], z ktorej každá časť oplýva okrem zvyčajných, tradičných alebo spoločných prvkov aj svojskými (a vo viacerých prípadoch aj jedinečnými) prírodnými úkazmi, ľudskými dielami a vlastnou históriou, čo z tejto malokrajinnej oblasti vytvára príťažlivý, záhadný, prekvapivý a telo i dušu naplňujúci cieľ nejedného putovania.


EXTERNÉ ZDROJE INFORMÁCIÍ


  1. Register katastrálnych území. 2020. In: Katastrálny portál. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online na:<https://www.katasterportal.sk/kapor/regKuFormInit.do>.
Martinhold
Čerín 31, 974 01  Čerín (okr. Banská Bystrica) 

POSLEDNÉ ÚPRAVY:
- Oznamy (19.04.2024)
Oznamy (22.05.2023)
- Informátor (26.01.2023)
 


Martinhold - všetky práva vyhradené (2020 - 2024) 

Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!