HERNÁ ZÓNA

Miesto v pravej zadnej nádvornej ploche objektu určené pre záujmové, zábavné alebo iné voľnočasové aktivity pre jednotlivcov i skupiny a mladých i dospelých. Herná zóna pozostáva z nasledovných častí:

Správa Hernej zóny

Vidiecke stanovisko:

stolové hry:

  • vidiecka tvorivá dielňa
  • vidiecke hráčske stoly

- hospodárstvo: vidiecke drevené hospodárske zvieratá, vidiecke pracovné nástroje, vidiecky pracovný materiál

Bojové cvičisko:

Šermiarska aréna

- Strelecká dráha