LÓRUM

OZNAMY


[07.10.2022]
Dlhodobé otvorenie "Interaktívneho múzea" verejnosti

  • Dňa 06.10.2022 Lórum, n. o. pristúpilo k stálemu sprístupneniu svojho "Interaktívneho múzea" verejnosti za účelom umožnenia spoznania v ňom zhromaždených predmetov.

[07.10.2022]
Krátkodobá verejná expozícia múzea

  • Dňa 18.09.2021 - pri príležitosti konania udalosti "Vidiecky deň v tvrdzi Martinhold" - Lórum, n. o. sprístupnilo novozriadené "Interaktívne múzeum predmodernej vidieckej ľudovej kultúry" verejnosti za účelom umožnenia spoznania v ňom zhromaždených predmetov.

[07.10.2022]
Krátkodobá verejná expozícia múzea

  • Dňa 07.08.2021 - pri príležitosti konania udalosti "Vidiecky deň v tvrdzi Martinhold" - Lórum, n. o. po prvý krát sprístupnilo novozriadené "Interaktívne múzeum predmodernej vidieckej ľudovej kultúry" verejnosti za účelom umožnenia spoznania v ňom zhromaždených predmetov.

[07.10.2022]
Nadviazanie spolupráce s lepidepterológom

  • V júni 2021 došlo k nadviazaniu dlhodobej spolupráce s Lepidepterológom za účelom podpory schopností a výkonnosti Lórum, n. o. v rámci získavania a prezentovania poznatkov o motýľoch vyskytujúcich sa v mikroregióne Severné Podpoľanie.

[07.10.2022]
Nadviazanie spolupráce s organizáciou "Magna Via"

  • V júni 2021 došlo k nadviazaniu dlhodobej spolupráce so Združením Magna via za účelom podpory schopností a výkonnosti Lórum, n. o. v rámci získavania a prezentovania poznatkov o pred-modernej histórii poštových služieb v mikroregióne Severné Podpoľanie.

[07.10.2022]
Nadviazanie spolupráce s organizáciou "Slovenský mineralogický spolok"

  • V apríli 2021 došlo k nadviazaniu dlhodobej spolupráce so Slovenským mineralogickým spolkom, o. z. za účelom podpory schopností a výkonnosti Lórum, n. o. v rámci získavania a prezentovania poznatkov o zaujímavostiach mineralogických pomerov v mikroregióne Severné Podpoľanie.

[07.10.2022]
Nadviazanie spolupráce s archeológom

  • Vo februári 2021 došlo k nadviazaniu dlhodobej spolupráce s archeológom za účelom podpory schopností a výkonnosti Lórum, n. o. v rámci získavania a prezentovania poznatkov o pred-moderných artefaktoch nachádzajúcich sa v mikroregióne Severné Podpoľanie.

[07.10.2022]
Nadviazanie spolupráce s regionalistom

  • Dňa 29.12.2020 došlo k nadviazaniu dlhodobej spolupráce s regionalistom za účelom podpory schopností a výkonnosti Lórum, n. o. v rámci získavania a prezentovania poznatkov o význame jednotlivých prvkov mikroregiónu Severné Podpoľanie vo vzťahu k tomuto mikroregiónu ako celku.

[13.12.2020]
Prevzatie priestoru za účelom prevádzkovania múzea

  • Dňa 13.12.2020 Lórum, n. o. prevzalo do nájmu priestor v tvrdzi Martinhold (Čerín 31, 974 01  Čerín) za účelom prevádzkovania múzea.

[13.12.2020]
Založenie a vznik neziskovej organizácie Lórum, n. o.

  • Dňa 23.10.2020 došlo v obci Čerín k založeniu neziskovej organizácie Lórum, n. o. a dňa 02.11.2020 došlo z rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica k zápisu tejto neziskovej organizácie do registra a tým k jej vzniku.


Martinhold
Čerín 31, 974 01  Čerín (okr. Banská Bystrica) 

POSLEDNÉ ÚPRAVY:
- Oznamy (19.04.2024)
Oznamy (22.05.2023)
- Informátor (26.01.2023)
 


Martinhold - všetky práva vyhradené (2020 - 2024) 

Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!