L Ó R U M

O Z N A M Y


[13.12.2020]
Prevzatie priestoru za účelom prevádzkovania múzea

  • Dňa 13.12.2020 Lórum, n. o. prevzalo do nájmu priestor v tvrdzi Martinhold (Čerín 31, 974 01  Čerín) za účelom prevádzkovania múzea.

[13.12.2020]
Založenie a vznik neziskovej organizácie Lórum, n. o.

  • Dňa 23.10.2020 došlo v obci Čerín k založeniu neziskovej organizácie Lórum, n. o. a dňa 02.11.2020 došlo z rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica k zápisu tejto neziskovej organizácie do registra a tým k jej vzniku.