Ceremoniálne spustenie zástav objektu

27.11.2021


MIMORIADNA UDALOSŤ


- PROGRAM -

12:30 - ZAČIATOK UDALOSTI

- Rytierska procesia

- Slávnostná hudba

- Spustenie zástav

12:45 - KONIEC UDALOSTI


UPOZORNENIE

Počas ceremoniálu bude priestor ceremoniálu (viďte vymedzenie na mape nižšie) nepriechodný a vstup bude zamedzený rozmiestnenými strážami.

HYGIENICKÉ OPATRENIA

Rozsah udalosti je obmedzený z dôvodu jestvujúcich celospoločenských zdravotno-bezpečnostných opatrení:

  • Udalosť je regulovaná pravidlami podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 258/2021. 
  • Verejnosti, ktorá sa bude prizerať udalosti z iných priestranstiev mimo vyhradeného priestoru udalosti z dôvodu presiahnutia účastníckeho limitu podľa § 2 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 3 písm. a) vyhlášky ÚVZ SR č. 258/2021, je odporúčané riadiť sa § 3 ods. 1 a 3 (vo väčšine prípadov ustanovenie podľa ods. 3 písm. d)) vyhlášky ÚVZ SR č. 250/2021.
PARKOVANIE A ORGANIZÁCIA UDALOSTI
-

STRAVOVANIE

Na mieste je prevádzkované stravovacie zariadenie Pizzeria Kavalier (za aktuálnej situácie fungujúce v režime podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 259/2021 § 2 ods. 2 písm. b) a § 10 ods. 2 písm. a)).


SAMOSTATNÁ POZVÁNKA NA STIAHNUTIE

Vytvorte si webové stránky zdarma!