O OBJEKTE

Martinhold slúži ako sídlisko, hospodárstvo a ako komunitné a rekreačné stredisko nachádzajúce sa v obci Čerín v srdci mikroregiónu Severné Podpoľanie na strednom Slovensku.

V minulých časoch využívané ako väčšie rodinné gazdovstvo, toto miesto prešlo postupnou premenou na miesto viac určené a otvorené verejnosti. V súčasnosti je v tomto ohľade jeho hlavným cieľom poskytovanie špecifických možností trávenia voľného alebo aj pracovného času. Táto špecifickosť je daná všednou i nevšednou ponukou služieb a príležitostí, ktoré sú v jeho priestoroch a na jeho priestranstvách dostupné. Medzi tieto je možné zaradiť informačný servis pre získanie prehľadu o zaujímavostiach v mikroregióne, možnosť posedenia, stravovania a osvieženia sa, prehliadku múzea, rytierske podujatia, jazdenie na koni, premietanie dokumentárnych filmov alebo farmárske a remeselnícke trhy a iné.

Toto všetko dopomáha k vytváraniu svojrázneho a tradičného kultúrneho prostredia, ktorého zmyslom je poskytnutie kvalitných služieb a na autentickosť zameraných zážitkov. Je k tomu ale potrebné dodať, že mnohé z toho by nebolo uskutočniteľné bez spolupráce so širšou komunitou, ktorá má na viacerých z týchto vecí ctený podiel. Takto je všetkým návštevníkom umožnené nachádzať rekreáciu, relax a ale aj iný úžitok na tomto staronovom mieste.

Mgr. Martin Kvak

pán tvrdze Martinhold