IHRISKO

Zaberajúc zadnú bočnú plochu nádvoria, Ihrisko je miestom pre špecifické voľnočasové a záujmové aktivity pre jednotlivcov alebo aj pre skupiny z rodinných alebo priateľských kolektívov, ale najmä pre príslušníkov z radov mladších generácií. V súčasnosti je v správe Hernej zóny.

Vytvorte si webové stránky zdarma!