LÓRUM

Lórum, n. o. je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z. z. v z. n. p. za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a to v oblasti:

  • ochrana, obnova a prezentácia kultúrnych a prírodných hodnôt;
  • výskum kultúrnych a prírodných hodnôt a informačné služby.

Kontakt


  • Sídlo a korešpondenčná adresa: Čerín 31, 974 01  Banská Bystrica
  • Tel. číslo: +421 918 355 898 (riaditeľ neziskovej organizácie)
  • E-mailová adresa: jurajkvak@gmail.com (riaditeľ neziskovej organizácie)

Podrobnosti o činnosti neziskovej organizácie


Lórum, n. o. vykonáva ochranu, obnovu a prezentáciu kultúrnych a prírodných hodnôt:

  • zhromažďovaním predmetov nesúcich kultúrne a prírodné hodnoty;
  • staraním sa o predmety podľa predošlého bodu, ktoré zhromaždila, za účelom ich ochrany a obnovy;
  • prezentovaním predmetov podľa prvého bodu, ktoré zhromaždila.

Lórum, n. o. vykonáva výskum kultúrnych a prírodných hodnôt a informačné služby:

  • uskutočňovaním výskumu so zameraním na poznávanie, usporadúvanie a dokumentovanie faktov o kultúrnych a prírodných reáliách;
  • poskytovaním poznatkov získaných podľa predošlého bodu a to predovšetkým prostredníctvom vykonávania prednáškovej činnosti, vydávania tlačovín a umiestňovania údajov v masových médiách so spravodajskou funkciou.


Spolupracujúce subjekty


Partnerský subjekt


Martinhold
Čerín 31, 974 01  Čerín (okr. Banská Bystrica) 

POSLEDNÉ ÚPRAVY:
- Oznamy (19.04.2024)
Oznamy (22.05.2023)
- Informátor (26.01.2023)
 


Martinhold - všetky práva vyhradené (2020 - 2024) 

Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!