ZÁDVORIE

Lúka

(Prístup možný len s povolením Správcu objektu)

Rovinaté trávnaté priestranstvo určené na trénovanie, jazdenie na koňoch, styk s hospodárskymi zvieratami a mimoriadne aj na odstavenie vozidiel (parkovanie).

Úbočie

(Prístup možný len s povolením Správcu objektu)

Prírodné zátišné prostredie určené na súkromné posedenia a rekreáciu.