INFORMÁTOR

Meno PRIEZVISKO

informátor

Tel. číslo: +421

E-mailová adresa: @


Portfólio poskytovaných informácií


verejné podujatia v objekte;

- kontakty na úrady miestnej samosprávy;

- zaujímavosti a podporné služby v oblasti rekreácie a cestovného ruchu v rámci mikroregiónu Severné Podpoľanie:

  • zariadenia a poskytovatelia služieb: stravovacie zariadenia, ubytovacie zariadenia, športové a telo-výchovné zariadenia, obchody, múzeá, galérie a iné spoločenské výstavné priestory a priestranstvá, požičovne bicyklov, úschovne vecí, ľudoví výrobcovia a iné zariadenia a iní poskytovatelia služieb;
  • rekreačné zóny: ihriská, parky a iné obecné rekreačné zóny;
  • svetské a sakrálne stavebné diela: historické obecné domy, kostoly, pamätníky a iné stavebné diela;
  • aktuálne voľno-časové spoločenské podujatia (relaxačné, osvetové, vzdelávacie a duchovné, zábavné, športové a iné);
  • prírodné úkazy: lúky, lesy, mokrade, skalnaté útvary, vodné telesá a toky, minerálne pramene a iné prírodné úkazy;
  • ľudské zariadenia vo voľnej prírode: žriedla a studničky, ohniská, postriežky, pustovne a iné zariadenia;

- údaje o významných alebo vybraných stálych nadregionálnych turistických a kultúrnych programoch prepojených s mikroregiónom Severné Podpoľanie.


Samostatný verejný zdroj informácií


Webová stránka https://www.martinhold.sk/severne-podpolanie/ a jej podstránky o územiach mikroregiónu podľa obecnej príslušnosti.


Koordinačný partnerSpolupracujúce subjekty