LÓRUM

INTERAKTÍVNE MÚZEUM


Interaktívne múzeum slúži ako náučný priestor pre spoznávanie prírody a predmodernej ľudovej kultúry mikroregiónu Severné Podpoľanie skrz vystavené predmety prírodnej a kultúrnej hodnoty a tiež prostredníctvom prednášok o reáliách tohto mikroregiónu.

Je zriadené a prevádzkované v interaktívnej podobe a teda je v ňom - so súhlasom a pod dozorom prevádzkovateľa - možná manipulácia s určenými vystavenými predmetmi. Múzeum sa svojou zbierkou člení na exteriérovú a interiérovú expozíciu. Exteriérová expozícia sa nachádza na nádvorí - hneď pred vstupom do múzea a pod jeho oknami - pričom ide o masívnejšie vidiecke predmety a mechanizmy. Interiérová expozícia sa nachádza priamo v expozičnej miestnosti v priestore stavby.

Interiérová expozícia sa z hľadiska pôvodného účelu používania vystavených predmetov člení na nasledujúce sekcie:

Sekcia remeselných a bežných hospodárskych nástrojov a zariadení
Sekcia priemyselných nástrojov a zariadení
Sekcia poľnohospodárskych nájstrojov a zariadení
Sekcia predmetov domácnosti

Návštevy

Druhy a spôsob návštev

  • Jednotlivci
  • Skupiny (rodiny, školské zájazdy, cyklistické výlety, exkurzie organizácií, iné viacpočetné návštevy...)

Plánované návštevy alebo vážnejšie skupinové exkurzie je odporúčané vopred nahlásiť pre organizačné potreby múzea. Kontaktné údaje sú uvedené nižšie (môžete využiť aj jednoduché ohlásenie sa odoslaním správy cez (Facebook) Messenger).

Ceny

  • Vstupné: Vstup a prehliadka múzea a interakcie v ňom sú zdarma.
  • Dobrovoľný príspevok: V prípade záujmu o podporu múzea je možné poskytnutie finančného daru v ľubovoľnej výške.

Časy návštev

Bežné:

>  máj - august:

  • utorok - piatok: 12:00 - 20:00
  • sobota - nedeľa: 13:00 - 20:00

>  september - apríl:

  • utorok - piatok: 12:00 - 17:00
  • sobota - nedeľa: 13:00 - 17:00

Mimoriadne: V čase mimo bežných otváracích hodín je možná aj mimoriadna návšteva múzea po dohode s prevádzkovateľom múzea. Kontaktné údaje sú uvedené nižšie (môžete využiť aj jednoduché ohlásenie sa odoslaním správy cez (Facebook) Messenger).Kontakt

Telefón:

+421 918 335 898

(riaditeľ; Lórum, n. o.)

E-mail:

jurajkvak@gmail.com

(riaditeľ; Lórum, n. o.)

Martinhold
Čerín 31, 974 01  Čerín (okr. Banská Bystrica) 

POSLEDNÉ ÚPRAVY:
- Oznamy (19.04.2024)
Oznamy (22.05.2023)
- Informátor (26.01.2023)
 


Martinhold - všetky práva vyhradené (2020 - 2024) 

Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!