S P R Á V A   O B J E K T U

Mgr. Veronika Smrtníková, DiS.art.
správkyňa objektu

Tel. číslo: +421 907 227 091
E-mailová adresa: vsmrtnikova@gmail.com