SPRÁVA OBJEKTU

Mgr. Veronika Smrtníková, DiS.art.
správkyňa objektu

Tel. číslo: +421 907 227 091
E-mailová adresa: vsmrtnikova@gmail.com

OZNAMY


[27.04.2022] MARTINHOLD: Nábor

Martin Kvak vyhlasuje nábor do jeho rytierskej čestnej stráže a eskorty. Viac propagačných informácií nájdete v priloženom obrázku na stiahnutie:

V prípade záujmu kontaktujte Správu objektu alebo priamo vyhlasovateľa náboru.


PEŠIA GARDA


V objekte pôsobí Pešia garda tvrdze Martinhold, ako jej reprezentatívna a poriadková zložka: jej úlohou je reprezentovať tvrdzu Martinhold a dohliadať na slušnosť a poriadok ako v jej priestoroch a priestranstvách, tak aj na iných určených miestach v mikroregióne.


SPOLUPRACUJÚCE SUBJEKTY