OZNAMY

[31.12.2022] MARTINHOLD: Oznam

Generálna reštrukturalizácia stránok a ich obsahu a generálna aktualizácia informácií obsahu boli dokončené.


[24.12.2022] MARTINHOLD: Oznam

Web-stránky prebiehajú generálnou rekonštrukciou a aktualizáciou svojej štruktúry a obsahu.


[07.10.2022] MARTINHOLD: Oznam

Dňa 06.10.2022 došlo v priestore tvrdze Martinhold k otvoreniu "Interaktívneho múzea" neziskovou organizáciou Lórum, n. o.


[28.06.2022] MARTINHOLD: Novinky

Web-stránka bola rozšírená o novú časť, a to o časť Herná zóna. V tejto časti je možné nájsť informácie o tradicionalistickom hernom priestore nachádzajúcom sa v objekte.


[12.06.2022] MARTINHOLD: Udalosť

Vidiecky deň (18.06.2022)


[27.05.2022] MARTINHOLD: Novinky

Dňa 21.05.2022 bola ustanovená a do činnosti uvedená Pešia garda tvrdze Martinhold, ako jej reprezentatívna a poriadková zložka. Ďalšie informácie môžete nájsť v časti web-stránky Správa objektu.


[11.05.2022] MARTINHOLD: Novinky

Dňa 11.05.2022 došlo k rozšíreniu web-stránok o novú časť, a to o časť Trhovisko. V tejto časti je možné nájsť ďalšie subjekty pôsobiace v tvrdzi Martinhold. Bližšie informácie nájdete na uvedenej tamojšej stránke.


[11.05.2022] MARTINHOLD: Novinky

Dňa 09.05.2022 došlo v nádvorí objektu k osadeniu a nainštalovaniu nabíjacej stanice pre elektro-bicykle (kapacita: 8 zásuviek a dostupné nabíjačky značky Bosch, Shimano, Yamaha).


[27.04.2022] MARTINHOLD: Oznam

Martin Kvak vyhlasuje nábor do rytierskej čestnej stráže a eskorty. Viac informácií nájdete v časti Oznamy sekcie Správa objektu.


[20.04.2022] MARTINHOLD: Mimoriadna udalosť - ZMENA TERMÍNU UDALOSTI

Zmena termínu udalosti z pôvodného 30.04.2022 na 21.05.2022.


[21.03.2022] MARTINHOLD: Mimoriadna udalosť

Ceremoniálne spustenie zástav objektu (30.04.2022) 


[04.04.2022] MARTINHOLD: Novinky

Objekt naďalej prechádza projektom budovania. Čoskoro budú v prevádzke nové zariadenia:

  • Prístrešok pre odstávku bicyklov.
  • Nabíjacia stanica pre elektro-bicykle.
  • Informačná tabuľa: oznamy.
  • Informačná tabuľa: mapa mikroregiónu

Vytvorte si webové stránky zdarma!