OZNAMY

[22.05.2023] SPRÁVA CHKO POĽANA: Dotazník

Správa CHKO Poľana s Ekonomickou fakultou UMB v BB a s Ústavom krajinnej ekológie SAV spúšťajú prieskum verejnej mienky pre obyvateľov žijúcich v mestách a obciach BR Poľana a jej blízkom okolí. Prieskum je súčasťou veľkého vedeckého projektu s názvom "Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií". Dotazník tu: Hodnotenie kvality života na území Biosférickej rezervácie Poľana.

[31.12.2022] MARTINHOLD: Oznam

Generálna reštrukturalizácia stránok a ich obsahu a generálna aktualizácia informácií obsahu boli dokončené.


[24.12.2022] MARTINHOLD: Oznam

Web-stránky prebiehajú generálnou rekonštrukciou a aktualizáciou svojej štruktúry a obsahu.


[07.10.2022] MARTINHOLD: Oznam

Dňa 06.10.2022 došlo v priestore tvrdze Martinhold k otvoreniu "Interaktívneho múzea" neziskovou organizáciou Lórum, n. o.


[28.06.2022] MARTINHOLD: Novinky

Web-stránka bola rozšírená o novú časť, a to o časť Herná zóna. V tejto časti je možné nájsť informácie o tradicionalistickom hernom priestore nachádzajúcom sa v objekte.


[12.06.2022] MARTINHOLD: Udalosť

Vidiecky deň (18.06.2022)


[27.05.2022] MARTINHOLD: Novinky

Dňa 21.05.2022 bola ustanovená a do činnosti uvedená Pešia garda tvrdze Martinhold, ako jej reprezentatívna a poriadková zložka. Ďalšie informácie môžete nájsť v časti web-stránky Správa objektu.


[11.05.2022] MARTINHOLD: Novinky

Dňa 11.05.2022 došlo k rozšíreniu web-stránok o novú časť, a to o časť Trhovisko. V tejto časti je možné nájsť ďalšie subjekty pôsobiace v tvrdzi Martinhold. Bližšie informácie nájdete na uvedenej tamojšej stránke.


Vytvorte si webové stránky zdarma!