HLAVNÁ BUDOVA

Kontaktná kancelária (pripravuje sa) 

Čelný (západný) trakt budovy
(Prístup možný len s povolením Správcu objektu)

Kontaktná kancelária bude slúžiť verejnosti ako východiskové miesto pre získanie informácií a podporných služieb súvisiacich s informovanosťou návštevníkov. V jej priestoroch je plánované usídlenie:

  • informačného a administratívneho pracovníka,
  • pracovníka správy múzea a výskumnej a publikačnej činnosti v oblasti histórie.

Pizzeria Kavalier

Čelný (západný) a pozdĺžny (severný) trakt budovy

Zariadenie poskytujúce pohostinské služby a služby rýchleho občerstvenia priamo na mieste alebo prostredníctvom rozvozu. Disponuje interiérovými spoločnými alebo separé priestormi i exteriérovými plochami (terasy) určenými pre posedenie.

Malá sieň

Pozdĺžny (severný) trakt budovy
(Prístup možný len s povolením spravovateľov: Správca objektu, Pizzeria Kavalier)

Malá sieň  je samostatná miestnosť slúžiaca pre uhosťovanie oddelených spoločenských posedení. Vyznačuje sa svojou väčšou priestrannosťou a od zvyšných častí samostatnými a nezávislými vstupmi. Je ideálna pre konanie posedení uzavretej spoločnosti, akou je, napríklad rodinná oslava, kolektívne školenie, menšia konferencia alebo rokovanie pracovných zborov organizácií a iné druhy podujatí zasadacieho charakteru.

Veľká sieň (pripravuje sa)

Pozdĺžny (severný) trakt budovy
(Prístup možný len s povolením Správcu objektu)

V súčasnosti verejnosti neprístupná miestnosť slúžiaca ako skladový priestor objektu. Plánuje sa jej využitie ako miestnosti pre konanie väčších interiérových spoločenských podujatí.  

Múzeum

Malý (južný) trakt budovy
(Prístup možný len s povolením spravovateľov: Správca objektu, Lórum, n. o.)

Múzeum slúži ako výstavný a náučný priestor pre spoznávanie života krajiny skrz predmety prírodnej a kultúrnej hodnoty a prednášky o ich histórii a účele.

V súčasnosti je priestor múzea v správe neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby Lórum, n. o.

Tvrdza

Hlavný (východný) trakt budovy
(Prístup možný len s povolením Správcu objektu)